Tranh mã đáo thàng công có ý nghĩa phong thủy gì?

Mã đáo thành công vốn là thành ngữ của người Hán xưa. Để tìm hiểu mã đáo thành công là gì, trước hết tôi sẽ đi vào phân tích nghĩa của các từ theo tiếng Hán: – Mã: mã trong tiếng Hán có nghĩa là con ngựa. – Đáo: nghĩa là đáo hạn, hay hiểu là quay trở về, sự trở về. – Thành công nghĩa là thắng lợi, đạt được điều mong muốn. Như vậy khi ghép các từ ta được câu chúc mã đáo thành công, nghĩa là ngựa trở về báo tin thắng lợi thành công, hay ngựa trở về ắt sẽ có thành công. Là mẫu tranh treo tường đẹp rất được yêu thích và bán chạy hiện nay. Ý nghĩa tranh mã đáo thành công trong phong thủy Có thể […]

xem thêm